Etika tantrické masáže

Co ano a co nikdy ne.
 
Lidé se někdy ptají….:
Když euforie, vzrušení, ztráta kontroly, prolnutí s člověkem, který masáž dává, a čisté prožívání „tady a teď“ jsou běžnou a vítanou součástí tantrické masáže, může se stát, že v pohlcení touto euforií dojde i k sexuálnímu spojení, které by se tam v tu danou chvíli, v ten jedinečný okamžik zdálo téměř přirozené?
 
Odpověď…:
Masér či terapeut, který masáž provádí, velmi dobře (má-li adekvátní zkušenost) ví, jak funguje energie. Ví, jak vzrušení a zvyšující se energie posouvá vnitřní hranice, kdy pak lidé v takovém stavu mohou být přirozeně zcela svolní téměř čemukoli, o čem by v běžném racionálním stavu možná ani nepřemýšleli, nebo i kdyby je to napadlo, nikdy by do toho nešli.
Pokud by terapeut měl nezpracovanou vlastní sexualitu a hranice, a své touhy projektoval do klientů (nebo neudržel hranice masáže a umožnil klientovi projektovat jeho touhy na sebe), velmi snadno by si mohl vyložit klientovu euforii jako souhlas k něčemu navíc (nebo by si klient vyložil masérovy nejasné hranice jako souhlas).
A i kdyby to v tu danou chvíli souhlas obou opravdu byl, i kdyby si v tu chvíli užili něco, co -sice nad rámec domluvy- tady a teď ale oba chtějí…
Později však, jak by energie klesla a oba (klient i terapeut) by se vrátili do běžného stavu mysli a energie, mohl by se jeden či druhý (nebo oba) cítit zneužitý.
 
A od toho je tam právě zkušený terapeut, aby držel onu hranici, aby natolik znal princip fungování sexuální energie i v těch jejích úskalích, kdy se v ní můžeme zranit, a dokázal se vší láskou držet onen zcela bezpečný rámec masáže, kde se klient může naplno otevřít, a především….kde se NIKDY nestane nic, co by nebylo PŘEDEM vykomunikováno a odsouhlaseno oběma stranami.
„Předem“ je myšleno před samotným začátkem masáže, v klidu, zcela racionálně, v běžném stavu mysli a energie.
 
A… čím víc masírovaný člověk podvědomě cítí stabilní bezpečný prostor, v němž se nestane nic navíc, tím více mu jeho vnitřní obranné „senzory“ umožní se otevřít a oddat prožívání.
S plnou důvěrou….
 
Jana Schoberová