O tantra masážích

Co je tantrická masáž

 

Tantrická masáž je uceleným rituálem k uctění a oslavě člověka (muže nebo ženy), při kterém se pohlíží na lidské tělo jako na chrám lidské duše.

Původ Tantry je v Indii, starý několik tisíc let, a tantrické rituály vždy sloužily k tomu, aby povznesly smyslnost a sexualitu na božský stupeň. Ve smyslu Tantry reprezentují muži nebo ženy božský princip v jeho mužské (Šiva) a ženské (Šakti) podobě. Tantra má dokonce podobné kořeny jako Jóga, v podstatě je též formou meditace. Zatímco Jóga je ale zaměřena spíše asketicky, Tantra podporuje všechny možné projevy bytí včetně rozkoše, veškeré prožívání ale propojuje s meditací. Samotná meditace u tantrické masáže není nijak komplikovaná, jedná se pouze o to, vcítit se hluboce do sebe, pozorovat to, co se děje uvnitř namísto orientace ven, tím začneme vnímat přítomný okamžik. K tomu všemu nám pomáhá práce s dechem, která je u tantrické masáže velmi důležitá a nijak složitá, a samozřejmě vědomý, laskavý dotek maséra, který je sám o sobě komunikací beze slov, vycházející ze srdce.

Při tantra masáži jde především o aktivaci spodních čaker, centra sexuální energie, která sídlí v pánevním dnu, a jejich propojení s výše položenými energetickými centry – především se srdeční čakrou. Umění přenést energii přes kvalitu srdce výrazně mění vnímání sexuality. Umožňuje nejen dostat se mnohem hlouběji do vlastní intimity, ale učí nás dovolit vstoupit i druhým lidem, zvětšuje se naše kapacita milovat i lásku přijímat Tantrická masáž je směrována k určitému ztišení se, k vědomému meditativnímu prožívání rozkoše a sebe sama (namísto rychlého uspokojování pudů), což vede k pocitům blaženosti, spontánní radosti, vnitřní síly, otevřenosti, zvýšení životní energie, a v neposlední řadě k duchovnímu růstu.
Tantra masáž vede jemnou cestou ke znovunalezení našich přirozených pocitů, které mnohdy během života vytěsníme ve snaze prožívat to, co je podle nás samých či obecně považováno za správné, nebo co je očekáváno naším okolím.
Postupně tak získáváme důvěru v sebe sama, léčíme se na mnoha úrovních.

 

Co nám může přinést tantrická masáž ?

 

Relaxaci, hluboké uvolnění, ztišení se a návrat k sobě; pochopení či znovuobjevení vlastních vnitřních potřeb i potřeb svého těla, přijmutí a otevření se sobě samému a tím i druhým lidem…
Vzhledem k tomu, že při tantrické masáži dochází k rozproudění sexuální energie, jakožto naší základní síly, často dochází k nárůstu energie a chuťi do života, k pocitům spontánní radosti z každodenních věcí, objevuje se vnitřní síla i vnitřní klid.
Způsob provedení tantrické masáže vede k tomu, abychom přijali vlastní sexualitu jako součást sebe samých se všemi jejími projevy. V tomto přijetí se nachází klíč k léčení mnoha strachů, obav, nejistot i nenaplněných tužeb.

Můžete prožívat sexuální vzrušení i naprosté uvolnění, euforii, radost, pocity štěstí a blaha, ale třeba i pláč, dojde-li k vyplavení starých emocionálních bloků či dlouhodobě potlačovaných pocitů. Nic není špatné či nevhodné. Není nic, za co byste se měli stydět.

Při tantrické masáži nejsou žádná očekávání, nic nemusíte, ideální je nechat věci dít. Jediné, co je žádoucí a pomůže vám umocnit prožitek, je možnost vyzkoušet si vědomě zhluboka dýchat a dovolit si vydávat jakékoli zvuky, vzdechy, cokoli, co by naše tělo spontánně udělalo, pokud bychom jej stále neblokovali kontrolou vycházející z obav, co na to řekne okolí.. ( Se všemi podrobnostmi, jak a proč vlastně vědomě dýchat a projevovat se během masáže, budete seznámeni před začátkem masáže).

Tantrický přístup nemá žádná předem daná pravidla a je založen na plném přijetí toho, jaký člověk je. Nehodnotí ani nesoudí. Jakékoli emoce a jejich projevy, které se mohou při masáži objevovat, jsou vítány. Tantra má mnoho postupů, jak lze s emocemi pracovat tak, aby nám zbytečně nekomplikovaly život, ale abychom je zároveň nepotlačovali. Abychom mohli využít jejich sílu a energii k vlastní transformaci.

Princip tantrické masáže je v přijímání – doteků, lásky, péče, pozornosti, něhy.. Zaměřit veškerou pozornost na sebe sama, dovolit si pouze přijímat (bez nutnosti cokoli oplácet) a nechat své tělo zcela autenticky reagovat umožňuje hluboce spočinout v sobě samém, prožít si vlastní jedinečnost, uvědomit si „kým jsem“.

Tantrická masáž pomáhá zklidnit nepřetržitý tok myšlenek v naší hlavě, vede z mysli do těla, které je mnohem blíže životu a přítomnosti, má svou jedinečnou moudrost. Pokud o krůček ustoupíme naučenému myšlení s tendencí ovládat a kontrolovat spontánní reakce těla, pokud umožníme přirozené moudrosti těla projevit se a pouze ji následujeme, pocítíme doslova kvantový skok ve svém vnitřním stavu a prožívání.

Nezanedbatelný fakt je i to, že – kromě mnohdy silného zážitku a inspirace – nám tantra masáž může pomoci přímo na úrovni zdraví mnohem víc, než by se zdálo. A to zdraví jak fyzického – díky hluboké relaxaci a možností naučit se využívat energii, která se nachází uvnitř nás samých; zlepšení leckterých potíží v oblasti pohlavních orgánů a sexuality – poruchy erekce, předčasná ejakulace, bolestivý sex.styk, necitlivost pohlavních orgánů, nejrůznější záněty a myomy u žen (bývají většinou psychosomatického původu) …, tak zdraví duševního – při nedostatku energie a radosti ze života, při stavech rezignace a vyhoření, nabízí možnost naučit se milovat a přijímat své tělo, sám sebe, a v návaznosti na to i druhé lidi či naše partnery nebo partnerky, pomáhá uvědomit si, že je přirozené cítit a své pocity přijímat a respektovat; otevřít se sám sobě, svému prožívání včetně všech jeho projevů.

Tantrická masáž může být též krásným a povzbudivým zážitkem tam, kde chybí blízkost a pozornost člověka, onen (ne)obyčejný lidský dotek.

 (Jana Schoberová)