Dynamika v sexualitě a její provázanost muž – žena

🩷Dokud je žena stažená, v nepřijetí pravdivosti svého těla a jeho prožívání, dokud v sobě stále ještě živí staré křivdy, předsudky či vinu (vůči mužům i sobě samé),
a přesto své tělo nabídne muži nebo minimálně souhlasí,
pak muž na nějaké úrovni cítí její nepohodlí a podvědomě spěchá, aby to rychle skončilo. Pro ni, ale i pro něj, protože krom pomyslné fajfky, že je „splněno“, případně uvolnění nahromaděného napětí ejakulací, to pro něj hlubší potenciál neotevírá.
 
Naopak, když se žena skutečně uvolní, když si to dovolí, když propustí všechny výčitky i očekávání vůči muži, zaměří se na sebe, na svou schopnost a chuť prožívat a cítit, ponoří se do vlastního těla s pozorností a láskou,
pak muž sám od sebe zpomalí při milování a začne si skrze ženu užívat děj, který se rozehrává. V plném respektu k ní, jejímu tempu, jejím autentickým projevům a její energii. Začne být jí fascinován a svým způsobem veden.
 
 
💙Dokud je muž v napětí, ve vnitřním neklidu, pod tíhou přesvědčení, co všechno musí splnit,
nebo ovládaný silou svého sexuálního pudu, skrz který ženu skutečně nevidí, nenahlédne,
pak od sebe nechtíc ženu buď přímo odhání, anebo v ní spouští nevědomý program „vyhovět“,
tedy odevzdat se mu jen zdánlivě,
ve skutečnosti taková žena zůstává uzavřená ve svých obranách.
Fyzické potřeby tak možná budou uspokojeny, skutečné hluboké naplnění ale nepřichází, což znovu spouští jistý pocit frustrace a napětí, a vede zpět na počátek..
 
Když ale muž najde způsob, jak se uvolnit z hlavy do těla, pustí vnitřní tlak na sebe, na (s)plnění čehosi, co nikdy nikdo nezadal… Když se mu podaří zvládnout svoji energii do takové míry, že se může milovat téměř kdykoli, kdy se pro to rozhodne,
ale zároveň nemusí nikdy, pokud jsou okolnosti takové,
pak jeho přitažlivost a charisma v očích ženy diametrální stoupá, neb už z něj necítí nejistotu převlečenou za snaživost v odpojení, ani chtíč a nutnost uvolnění, pro které by potřeboval získat její tělo,
ale zvládnutou mužskou sílu, vystředění a vnitřní prostor pro její energii,
což samo o sobě zve ženu do důvěry, do uvolnění. Probouzí to v ní přirozenou smyslnost a hloubku, odemyká její tělo a zapíná její vnitřní magnetismus, kterým spontánně poutá mužovu pozornost a přitahuje jeho upřímný zájem.
 
Jana Schoberová