Energie tantrické sexuality v páru

Věděli jste, že…. 
V západní kultuře je mužská polarita popisována jako aktivní/dávající, ženská polarita jako pasivní/přijímající. Z logiky fungování našich pohlaví to odpovídá – muž vstupuje do ženy, což je samo o sobě aktivní role, žena přijímá muže do sebe, což je logicky pasivní, receptivní role.
 
Logika je většinou jen jedna část skutečnosti…
V tantře je polarita popisována opačně. Ženský princip (šakti) je aktivní princip energie života. Mužský princip (šiva) je vědomí, pozorující svědek.
Vnímáte v tom též tu hloubku a pravdu?
 
Žena je ve své ryze ženské energii proměnlivá, nespoutaná a chaotická (což je nesmírně aktivní).
Muž je ve své ryze mužské energii pevný, stabilní, neměnný.
 
V tantrické sexualitě oba dávají a oba přijímají. Oba obdarovávají a nechávají se obdarovat.
Muž jako stabilní sloup bílého světla vstupuje do ženy a obdarovává ji pozorností, vědomím a schopností dát podobu a tvar její energii. Žena ukotvená vědomou pozorností muže otevírá srdce a její láska i extáze jako červený oheň obdarovávají svou září a teplem muže.
Typickým obrazem archetypálních tantrických milenců je určitý kruh energie: muž – pevný a stabilní, obdařující 100%ní pozorností ženu, která v extatické energii tančí na jeho ztopořeném lingamu. Žena je aktivní. Přirozeně obdařuje muže svou extází, kterou v ní podporuje a rozdmýchává mužova pevnost (těla i vědomí) a jeho pozornost. Muž je fascinován touto její extází, která strhává veškerou jeho pozornost.
A tak stále dokola….
 
V tantře je žena zdrojem a klíčem k rozkoši a smyslu, a určitým způsobem se jí muž odevzdává.
Tantrická sexualita nezná rozkoš muže bez rozkoše ženy. Naopak, obsahuje řadu návodů na to, jak se může muž naučit ukotvit ve své síle a vědomí (což lze přirovnat ke dříví na ženin oheň), a jak probudit ženské tělo do extáze, která je v důsledku pro něj tou největší odměnou, rozkoší a potěšením.
 
V kontextu tantry nehovořím o kratinké genitální rozkoši, kterou nazýváme běžně orgasmem, ale rozkoší zde mám na mysli opravdu trvající stav extáze a rozšiřování energie za hranice fyzických těl obou, což dává ženě schopnost zářit a inspirovat, a muži hluboký smysl v rozhodování a vizích.
A je to stav, který dlouhodobě přesahuje časový rámec intimního spojení…
 
Ženy tantra učí, jak dávat pozornost sobě, protože… základní „rovnice“ v tantře je, že… „žena dává pozornost sobě a muž dává pozornost ženě“. Je v tom jistá spolehlivá přímá úměrnost, která vede k blaženosti a naplnění obou…
 
Jana Schoberová