Jak prohloubit blízkost,intimitu a důvěru ve vztahu … aneb milování trochu jinak:

Technika, o kterou se chci s vámi podělit, vychází z tantry, může být velmi obohacující ve spokojeném sexuálním životě, ale také naprosto reformní tam, kde je dlouhodobý pocit, že „něco“ schází.

Jediné, co je třeba, je udělat si na sebe čas bez zbytečných zvukových kulis (televize, rádio…). Není potřeba chuťi na sex, můžete být i unavení, není potřeba ani 100% erekce, smyslem není uspokojení tak, jak ho znáte, žádný výkon ani uvolnění napětí, smyslem není ani vzrušení samotné.

Spojte se v poloze, která je vám příjemná a v níž cítíte, že jste schopni se maximálně uvolnit. Tantra hodně doporučuje polohu, kde žena je nahoře, ale stejně tak bude vhodná jakákoli jiná poloha, kde je vám oběma dobře.

A to je celé ? . Zůstaňte spojení v objetí, vnímejte jeden druhého, žádné pohyby nejsou zapotřebí. Pokud cítíte, že erekce opadává, teprve pak je možné přidat trochu pohybu a vzrušení, ale dále už zase jen relaxace. Toto objetí můžete nechat pokračovat i hodiny, dýchejte dlouze a pomalu, ani při vzrušení se nesnažte zkracovat a zrychlovat dech, zatlačilo by vás to do klasického průběhu, který je o tom „někam směřovat“… ( často pak vzniká situace, kdy oba partneři směrují k vrcholu, ale nesměrují jeden k druhému).

Můžete zavřít oči a naprosto se odevzdat jeden druhému, vnímat dech, blízkost a energii toho druhého, ponořit se do té energie, rozplynout se v ní. Nic neznásilňujte, jen relaxujte, nevytvářejte žádný konec ani představu o něm.

Během klasického sexuálního aktu mysl automaticky uvažuje o tom, jak ho ukončit. Mysl je neustále jakoby před námi. Už samotné spojení „sexuální akt“ vypadá jako nějaké úsilí.  V tomto tantrickém spojení to nedovolte. Jen si hrajte, buďte spolu, vnímejte a nemyslete na sexuální akt. Zkuste zapomenout na vše, co jste si kdy pod tímto pojmem představili. Vymažte z hlavy všechny představy, pokuste se být v těle, klidně přímo ve svém pohlaví, všímejte se pocitů, které přicházejí jakoby z ničeho, z tichého spojení, z uvědomění si naprosté blízkosti partnera, z otevřenosti k jakýmkoli pocitům.  Vnímejte přítomnost toho druhého.

Vzniká zde možnost absolutně se uvolnit a oddat přítomnému okamžiku, jelikož nesměrujete nikam, není cíl. Muži se tak mohou vzdát snahy a myšlenek spojených s uspokojením ženy, ženy se mohou vzdát myšlenek na to, zda budou uspokojeny. Není tedy třeba myslet vůbec na nic, jen cítit, být si vědom maximální blízkosti druhého a dovolit si se v tom naprosto uvolnit, o nic neusilovat a jenom být.

Tím, že běžně milování někam tlačíme, vzniká určité napětí, tenze a tím také potřeba toto napětí uvolnit orgasmem. Často tak míjíme obrovský potenciál ukrytý ve spojení muže a ženy. Jóni a lingam (vagína a penis) „ví“ velmi dobře, co si mohou předat, jak moc se mohou navzájem obohatit, nasytit energií toho druhého, uzdravit a nabít novou silou a radostí. V podstatě si spolu velmi rozumí, pokud je necháme jen tak být. Pokud tam nedáváme svůj vlastní záměr. Energie mezi mužským a ženským pohlavím tak může sama svým tempem pomaloučku vznikat a tím, že zůstáváte uvolnění a relaxujete, může se rozšiřovat do celého těla, může se dostat do každé buňky.

Běžný sexuální akt, který se snažíme směrovat k orgasmu, funguje na opačném principu – energie je neustále tlačena dolů, k pohlaví. Aby mohlo dojít ke klasickému orgasmu, musí jí být hodně v pohlaví. A při orgasmu o ni přicházíme a často dochází k únavě a k pocitům, že se nám nic nechce.

Pokud se rozhodneme neusilovat o orgasmus, neusilovat o nic, přestáváme energii nevědomky tlačit dolů a dáváme jí možnost stoupat vzhůru do vyšších čaker, oživuje se tak celé tělo, dostáváme se do tzv. údolí. Není to stav vrcholu, kde člověk na krátkou chvíli cítí slastný pocit a pak o něj přichází. Je to stav hluboké blaženosti, rozplynutí, propojení duší, emocionálního nasycení, štěstí, nekonečna. Je to možnost ohromně se navzájem obohatit.

Z počátku možná někdo může mít pocit nudy, pocit, že o „něco“ přichází, ale to je jen starý zvyk. Zpravidla po nějaké době takovéhoto krásného pravidelného relaxování zjistíte, že klasický sexuální akt může sice být zajímavý, vášnivý a krátkodobě fyzicky uspokojivý, ale tak hluboký prožitek spojení, lásky a důvěry vám neposkytne.

Je také moc hezké a naplňující v tomto spojení usnout, člověk se pak budí ohromně odpočatý, radostný a klidný uvnitř. Energie opačného pohlaví, která do nás takto může proudit, má velmi blahodárný účinek právě proto, že ji během spánku nijak neblokujeme myšlením a nevědomým napětím v těle.

Jana Schoberová