Jak se naplnit láskou namísto vybití sexuální energie rychlým orgasmem

Věděli jste, že…
 
Když cítíte sexuální touhu, chtíč, silnou přitažlivost ke (své/mu) ženě/muži a… už už, nejlépe ihned ho/ji chcete mít v náručí a pomilovat se s ní(m), tato energie se odehrává ve spodních čakrách, v sexuálním centru; vytváří v těle určité napětí dané polaritou muž – žena (resp. mužský a ženský pól). 
 
Je to tedy jednak polarita, co tvoří přitažlivost, napětí mezi dvěma opačnými póly, a jednak se částečně do této dynamiky promítá i určité téměř permanentní napětí, které si lidé nevědomky v sobě udržují stresem a obrannými mechanismy navázanými na hluboká a často vytěsněná zranění. Toto napětí také volá po alespoň částečném uvolnění, a princip uvolnění se pomocí sexuality a orgasmu je jedním z ventilů, jak od tohoto napětí alespoň na chvíli poodejít.
 
Zkuste někdy ve chvílích, kdy cítíte velikou touhu po spojení, kterou taky někdy nazýváme vášní, na chvíli zastavit a … zhluboka se nadechnout a pomalu vydechnout a spolu s výdechem si představit, že se celé vaše tělo uvolňuje (klidně partnerovi v náruči), povolují se všechny svaly, včetně svalů pánevního dna, kde cítíte tu velikou touhu. Povolte se, uvolněte se s výdechem z toho napětí a zkoumejte, co to udělá, než zas budete pokračovat v následování touhy dál. 
 
Nezřídka se stane, že spolu s uvolněním těla a svalů se energie, která byla do té doby pomocí napětí držená dole v sexuálním centru (kde vznikal přetlak), začne rozšiřovat do těla a do srdce, do srdeční čakry. A vy můžete najednou místo chtíče a rychlé touhy po spojení pocítit lásku. Uvědomit si ji, procítit ji. Uvnitř sebe i směrem k partnerovi/partnerce. 
A možná vás znovu přemůže sexuální touha, nevadí. Zase po chvíli zastavte tempo a touhu se rychle svléknout a spojit, znovu se nedechněte a s pomalým výdechem vědomě uvolněte, povolte celé tělo. Oba. 
A zase buďte svědkem procítění stavu v celém těle a v srdci. 
 
Může se také stát, že kromě citů se probudí a proderou napovrch i emoce, které doposud držely skutečné city a lásku pod kontrolou, které doslova seděly jak žába na prameni lásce, která se v srdci přirozeně nachází. 
 
Síla sexuální touhy, pokud ji přestaneme držet a uspokojovat pouze „dole“, dokáže otevřít tento lidský potenciál. 
A návod výše je to nejjednodušší, co můžete hravě zkusit kdykoli. 
 
Slzy, fyzický třes, pocit neklidu, chuť utéct před případnými emocemi a vrátit se „dolů“, jsou „jen“ průvodní jevy, že sexuální energie rozšiřující se tělem skutečně otevírá a rozpouští brnění, které mnohdy kolem srdce nosíme. 
 
Zkuste ji nechat pracovat, pomalu, bez tlaku, dejte si čas prožít všechny tyto průvodní jevy – sami sobě i sobě s partnerem navzájem.
 
Jana Schoberová