Poruchy erekce aneb specifický rys mužů s tímto tématem

Poruchy erekce u mužů a jak z toho ven…
…je jedno z nečastějších témat při konzultacích s muži.
Vztah se ženou je pro muže zrcadlem toho nejdůležitějšího vztahu – vztahu s vlastní duší. Když se muž nemůže spojit/propojit (fyzicky) se ženou nebo s tím má větší či menší problém, ukazuje to zřetelně, do jaké míry je či není propojen se svou duší. A míra propojení se se svou duší je zároveň mírou kvality energetické výživy a z toho plynoucí síly, která je tímto propojením (pokud trvá) zajišťována. 
Stojí za to dát si čas, pozornost i energii prozkoumat tento základní hluboký vztah, protože se od něj odvíjí míra naplnění i v konkrétním vztahu se skutečnou ženou. Míra naplnění fyzického i emocionálního.
Muži, kteří mají poruchy erekce, většinou žijí jakoby mimo sebe. Buď se neúměrně přizpůsobují. Proto, aby… (byli přijati, milováni, oceněni.., nebo prostě jen…nevidí jinou možnost, mají strach).
A nebo přesně naopak – nevidí, neslyší, ženou se za nějakým cílem, aniž by si povšimli, že postrádá skutečný smysl. Nevidí, že je to pozlátko, touha ega, která je stejně nikdy nenaplní. Nevidí, že ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o manifestaci touhy po spojení se s vlastní duší, jen bohužel špatným směrem (ven namísto dovnitř).
 
Sdílím svůj soukromý výzkum, přátelé…🙂
 
• Když položím muži, který má potíže s erekcí, otázku zhruba v tomto znění:
„Co pro Tebe znamená mít bezproblémovou erekci“?
Odpoví něco v tom smyslu, že to přece znamená mít možnost dokázat sám sobě nebo své partnerce, že za to stojí, že je v nějakém smyslu dobrý nebo alespoň v pořádku, že je chlap, jak má být, apod.
• Když tutéž otázku položím muži, který potíže s erekcí nikdy neměl, odpovídá něco v tom smyslu, že to znamená být sám sebou, moct si svobodně užívat rozkoš, radost, živo(s)t, těšit se z toho, že ji mohu šířit dál, potěšit ženu a radovat se z její rozkoše.
 
Nejde si nevšimnout u mužů s problematickou erekcí snížené sebehodnoty a toho, že žijí jakoby v závislosti na reakci, řeší, jak budou vypadat před sebou či někým jiným, a často se totéž téma hodnocení táhne mnoha oblastmi jejich života už mnohem dříve, než vůbec dojde k prvním poruchám erekce.
Zatímco v tomto směru zdraví muži vůbec neřeší, jak se k nim staví či jak by se k nim měl stavět někdo jiný, ani jak hodnotí sebe sama. Jsou v akci, chtějí prostě žít, cítit, prožívat, milovat (se)… Ne, nechtějí, oni to dělají, oni tím jsou. Je tam ta pronikavá/pronikající mužská síla.
 
Jedním z klíčů „léčení“ je tedy změnit motivaci a to ke všemu, co muž dělá. Vystoupit z dětských programů „být dost dobrý“, „být milovaný“, „být v pořádku“ podle normy, kterou stanovil bůhvíkdo…., a stát se autentickým, propojeným se svou podstatou, milovat namísto chtít být milovaný, tvořit namísto čekání na instrukce či hodnocení, atd.
Navázat ten nejdůležitější vztah mužova života – vztah se svou duší. Vztah, kterému se vyplatí zůstat věrný. Zmizí pochybnosti o sobě.
 
Jakýkoli vztah se ženou bude vždy odrazem právě tohoto nejdůležitějšího vztahu.
Nikoli náhodou je v astrologii Luna symbolem pro duši i ženu zároveň.
 
Jana Schoberová