Návyky v sexualitě, které zužují možnosti našeho cítění a prožívání