Přítomný okamžik – jediné místo, kde probíhá Život