Tantra v naší společnosti

Někteří lidé si pod pojmem tantrická masáž představují různé techniky sexuálního uspokojování nebo dokonce erotické služby. Bohužel často je to i tím, že je dnes opravdu slovo TANTRA používáno i tam, kde to s tantrou má pramálo společného…

 

 

Občas se setkávám s klienty, kteří již někde tantrickou masáž absolvovali a jsou více či méně rozčarováni nebo i zklamáni. Někde uvnitř cítí, že tantra masáž by měla být víc než jenom mechanicky provedená „masáž včetně vyvrcholení“.

Spojení „tantra masáž“ se čím dál častěji objevuje i v nabídkách různých erotických privátů či zařízeních poskytujících mimo jiné i sexuální služby, kde bývá pod tímto pojmem nabízena masáž nevalné kvality mnohdy bez jakéhokoli ponětí o tom, co že to vlastně tantrická masáž je a jaké je její poslání.

Skutečnost je taková, že bez hlubšího vhledu a pochopení opravdového smyslu Tantry, bez duševní i sexuální vyzrálosti tantrické masérky či maséra, bude tantra masáž vždy postrádat duši a hloubku, bude jen zážitkem velice mělkým.

Je ale velká škoda – kvůli zkresleným informacím či nějakému ne zcela přesvědčivému zážitku – zanevřít na tantru a minout fakt, že tantra a tantrická masáž ve své skutečné povaze nabízí mimo jiné možnost naučit se používat (pro blaho své i svého okolí) neobyčejně velkou tvořivou sílu, kterou sexuální energie beze sporu je.

Tantra samozřejmě pracuje se sexualitou a sexuálním prožíváním, s dotekem, nahotou, vzrušením, orgasmem…, ale tantrický přístup mění klasický pohled na sexualitu především tím, že nás učí, jak se dostat z tolik rozšířené orientace na vnější podněty (jimiž se však dlouhodobě nelze nasytit) do centra prožívání uvnitř nás samých, učí nás čisté „bytí v prožitku“, aniž bychom se zabývali tím, co by mělo či nemělo následovat. Je to přechod od stavu „já prožívám“ k tomu, co by se dalo nazvat „jsem samotným prožíváním“. V tu chvíli překračujeme mysl, rozšiřuje se naše vědomí, prožíváme svoji podstatu. Sexuální síla je tu vlastně nástrojem, jak se dostat do vyšších stavů vědomí.

Tantra nás učí transformovat běžné erotické vzrušení, jemuž dominuje určité napětí a smyslové vjemy,  na dlouhotrvající pocity blaženosti, ve kterých můžeme být naprosto uvolněni a odevzdáni.

Současný boom „tantrických škol“ v naší zemi (nabízejících zlepšení sexu a intimních vztahů) však bohužel často skutečný potenciál a smysl tantry míjí (čest výjimkám) a lidé toužící po skutečném učení tantry bývají zklamaní.

(Tím chci říci, že ač se v současnosti slovo tantra vyskytuje v různých souvislostech, ve skutečnosti jejím smyslem /natož cílem/ vůbec není to, s čím je dnes spojována – „volnější vztahy“, víc partnerů, častější sex, tolik moderní polyamorie, …; ani patent na to, jak nejlépe fungují role muže a ženy ve vztahu.)

Paradoxně je smyslem tantry vědomě „použít sex“ k tranformaci, tj. dostat se „za“ něj.

Málokdo a málokde dnes zmiňuje, že nejvyšší „cíl“ tantry je Mahámudra, což je onen vytoužený cíl všech duchovně hledajících, stav, kdy – slovy popsáno – „cesta i cíl jsou totéž“, vnitřní propojení se s celým vesmírem, „prohlédnutí“ duality. Je to vlastně stejný cíl, jako v mnohých jiných duchovních učeních. Tantra však k tomu využívá energii vlastní nám všem – sexuální sílu a její kultivaci.

 

Nutno říci, že „Tantra“ nerovná se „Tantra masáž“.

„Tantra“ jako učení je souhrn mnoha postupů, meditací, cvičení i práce s tělem, které nás skrze vlastní prožitek posouvají hlouběji k sobě, k pochopení „kým jsem“. Tyto techniky pomáhají postupně odstranit nánosy strachů, traumat, stažení, resistencí…; dochází k postupnému otevírání a zprůchodňování vnitřního energetického kanálu v těle (systém čaker), kterým může začít proudit energie zezdola (ze sexuálního centra, kořenové čakry) nahoru (do korunní čakry). Tím se transformuje energie sexu na energii duchovní.

V překladu slovo „Tantra“ znamená něco jako síť, provázanost všeho se vším. Tedy vlastně opět Jednota, propojení, nepodmíněná láska jako stav vyplývající z Poznání. Ono „Poznání“ je stavem 7. (korunní) čakry; pokud může sexuální energie proudit skrze tělo až do této čakry, je zažíváno práve TO. Je nejvyšším levelem (transformované) sexuální síly. Co je jejím nejnižším levelem si určitě umí každý dosadit sám – nezní to sice tolik vznešeně, nicméně je to start, jedna síla s obrovským potenciálem. V tantře známé přirovnání „krásného lotosu, který vyrůstá z bahna“.

„Tantrická masáž“ je malý střípek, skrze který se toto poselství snažíme v „pár hodinách“ předat druhému člověku, aby zakusil aspoň na chvíli možnost hlubokého uvolnění, zaměření pozornosti k sobě samému, pocítění energie nejen v genitáliích. Aby si prožil, jaké to je být přijatý cele takový, jaký je; a jak chutná dotek od člověka, který je otevřený vidět a uvědomovat si v druhém jeho nejvyšší potenciál (Boha).

 

A nezřídka je pro lidi právě tantrická masáž velkým impulzem a motivací začít poznávat tantru hlouběji.

(Jana Schoberová)