„Byli jste umístěni na tuto zemi, abyste oslavovali tanec stvoření“

SLOVA Z ORÁKULA :

„Oslava je vůní Bohů. Kdykoli začnete oslavovat, v kterékoli chvíli, zvete božské blíže k svému srdci a současně jste pozvedáváni ke svému přijetí. Oslavující zpívá, tančí a směje se stejně jako ptáci. Prostě vyjadřuje překypující nadbytek energie, bez jakékoli příčiny.

Nebyli jste umístěni na tuto zemi, abyste chodili v nekonečných kruzích zoufalství. Byli jste umístěni na tuto zemi, abyste oslavovali tanec stvoření. Kdykoliv si vzpomenete na oslavování, v tom okamžiku jste spojeni s vaším nejvyšším určením.

Mnoho lidí žádá ve svých modlitbách: „Prosím zjev mi můj úkol na zemi.“  A  my opakujeme znovu a znovu do neslyšících uší, že vaším úkolem je oslavovat. Vyjádřete vděčnost za tento dar života. Tančete, zpívejte, radujte se. Jste jednotní s květinami, stromy, zvířaty, ptáky a rybami. Jste milovanou součástí celého stvoření.“

 

Poznání a zkušenost této nejvyšší pravdy nazýváme mahámudra. Toho, kdo to zakusil, nazýváme osvíceným.

Život je najednou velmi jednoduchý a obyčejný a každodenní činnosti se stávají rozkoší: chůze je rozkošná, smyslná radost. Cítit sluneční teplo na tváři je tou nejvyšší pravdou, slyšet zpěv ptáků je tím nejvyšším kázáním..  Není čeho dosahovat a není kam jít. A svítá pochopení, že tohle je „ono“. Každá chvíle je učením, každá chvíle je poslední. Toto pochopení rozesmálo mnoho mystiků, neboť to, po čem toužili, měli přímo před nosem – jejich hledání a jejich velká duchovní cvičení vypadala jako žert…

 

Máme tendenci si myslet, že objevení pravdy a blaženosti může přijít pouze po nesmírném úsilí, ale ve skutečnosti je to vážnost a úsilí, které nám někdy brání učinit objev. Tajemství tkví ve schopnosti nechat plynout, prostě být. Je to jen věc volby: v každém okamžiku máme svobodu si zvolit, jestli budeme šťastní nebo utrápení…

 

…. z knihy „Tantrická láska“ (Ma Ananda Sarita a Swami Anand Geho)