Lingam – absolutní symbol

…..Lingam je v Indii nejběžnějším symbolem, je příjímán jak hinduisty, tak tantrou, ať jde Pravou nebo Levou cestou. Lingam je prakticky jediným společným prvkem všem hinduistickým chrámům, jediný, jehož smí každý vidět a dotknout se, ať vyznává jakékoli náboženství, pochází z jakékoli sekty či kasty.

Osobitou vlastností tohoto symbolu je, že odhaluje různé aspekty podle osobnosti, která jej vnímá, navíc podle momentálního okamžiku a okolností: z toho vyplývá jeho bohatost. Symbolická hodnota lingamu je neobyčejná. Svou univerzalitou se stává přijatelným pro všechny, věřící i ateisty!

Tantra je nejsrozumitelnějším přístupem k nejvyšším realitám pro celé lidstvo, ať v něm existují rasové nebo jakékoli jiné rozdíly.  Pro tantru představuje lingam celek vytvořený z mužského orgánu vloženého do ženského pohlaví a ne pouze falus, i když také ten známe jako silný a i u nás univerzálně rozšířený symbol. /na západě je lingamem mylně tantricky nazýván pouze mužský pohlavní orgán/

Georges Ryley Scott píše: „Bylo přirozené, že staří Bretonci uctívali kameny a sloupy jako symboly mužského principu, stejně jako staří Hebrejci, Řekové, Římané, Egypťané, Japonci a další. Stopy tohoto kultu byly objeveny v mnoha koutech Anglie, Skotska a Walesu.“

Jiný cestovatel viděl nahého asketu sedícího pod stromem, ověšeného květinovými náhrdelníky a dalšími rituálními obětinami na údu v erekci! Erekce projevovala u askety tvořivou sílu, jež vyvolává nový život či vytváří galaxie z nicoty, a tento kosmický princip uctíval. Nebyl schopen oddělit svůj pól „jedince“ (vědomé já) od pólu „druhu“. To samozřejmě není převoditelné na Západ: představte si takového člověka mezi chodci na Champs Elysées!

Na první pohled vypadá lingam jako falokratický symbol. Když se mužský orgán vztyčí, je to kvůli ženě! Podle tantry „Šiva bez Šakti je pouze šava, mrtvola“. Erekce dokazuje ženskou sílu! Samička probouzí samce, ne naopak!

Lingam všechny (zdánlivě) usmiřuje: „falokrata“, který vztyčenému mužskému orgánu uděluje prioritu, i tantrika, který za spojením mužského a ženského orgánu chápe takto symbolizované kosmické principy.  Kontrolou sexu, jeho ritualizováním, a ne potlačováním, se získává tělesná a duševní síla. Orgány, které to uskutečňují, jsou jasným projevem tvořivé síly, jejímž jsou nejkonkrétnějším symbolem. Když hinduista uctívá lingam, nezbožňuje fyzický orgán, rozpoznává pouze věčnou a božskou podobu projevenou v mikrokosmu. Proto spočívá tvořivá lidská síla v pohlaví, které je vždy sídlem a znakem božstva, příčinnou formou věčně představující všechny věci…

Následující odstavce z posvátných rukopisů potvrzují symbolismus lingamu: „Projevená příroda, univerzální kosmická energie je symbolizována jóni, ženským pohlavním orgánem, který obklopuje lingam. Jóni představuje energii, jež vytváří svět, je to děloha všeho projeveného.“ (Karapátri, Lingópásanarahasja, Siddhánta,sv.2, str.154)…..

 

….. z knihy „Tantra“ (André Van Lysebeth)