Mužský orgasmus

….Všeobecně se připouští, že problém orgasmu existuje, ale pouze u žen, protože muž ejakuluje, tedy má orgasmus. To tedy je trochu moc!

Ejakulace je jedna věc a orgasmus naprosto jiná! Jestliže to ví několik sexuologů, veřejnost o tom neví a „normální“ muž vyvaluje oči, že nejméně 90% mužů neprožívá orgasmus. Protože ejakulace a pár vteřin, které jí předcházejí, jsou kulminačním bodem jeho sexuální zkušenosti. Muž je přesvědčen o tom, že právě takhle pociťuje mužský orgasmus. Tantra už několik tisíc let ví, že právě ejakulace okrádá muže o skutečný orgasmus a sexuální extázi, které vedou k vyšším kosmickým úrovním vědomí. Ejakulace zastavuje jeho přímou zkušenost a v návaznosti na ni i ženskou.

Řekněme si to zcela otevřeně: jestliže 90% žen nezažívá orgasmus, vinu má 85% mužů s předčasnou ejakulací! Ejakulace zabraňuje dosažení mužského orgasmu a ubíjí i takové přání. Ničí magnetismus, který by u dvojice měl být hudbou stále dobré nálady i mimo konkrétní sexuální spojení. Splasknutím lingamu se magnetismus a kouzlo spojení šivy a šakti rozplývá. Dvojice se odděluje a ocitá se ve všednosti každodenního života. To je víc než politováníhodné. Tantra slibuje muži neomezenou sexuální sílu, tak dlouhé erekce, jak si jeho společnice a on budou přát, schopnost mít dva, tři sexuální styky za den, nebo podle tao nepřetržitě toužit po své šakti. To muže fascinuje, stejně jako jeho partnerku, ale za cenu zřeknutí se ejakulace.……

CESTA  ÚDOLÍM

Tantrická cesta nazvaná „údolím“ je nejsnadnější zejména pro kontrolu ejakulace, protože toto málo „živé“ spojení je založeno na fyzické a duševní relaxaci. Vytváří prodlouženou naplněnost, při které se propojují obě bytosti těly, duševny i dušemi, a obyčejné dvojici uspěchaného Západu přináší zdroj neznámé blaženosti. Cestou údolím se tantrikovi daří „zženštit“ svůj prožitek sexuality. Pro „obyčejného“ muže je sexuální akt soustředěný na pól „druhu“, do pohlavních orgánů. Je to zkušenost směřující do prostoru a času. U tantrika je tomu naopak. Maithuna (sexuální spojení) je, i mimo obřad, odlišnou zkušeností ženského typu.

U ženy se pohlavní prožitek nezužuje na vagínu a penis, který svírá, ale postupně se rozlévá a rozšiřuje z pohlavní oblasti do celého těla. Když nastává orgasmus, zasahuje každé vlákno jejího těla, proniká celou její bytostí. Extáze směřuje k zvnitřnění, tedy k rozšíření v čase. Tento prodloužený zážitek zná tantrik, který se nespokojuje s vagínou, ale chce spojení s celou bytostí, s fyzickou, psychickou a kosmickou ženou, to jest vtělením Šakti. Když lingam vytvořil intimní spojení a vnímá jóni, zúčastňuje se šiva žádostivosti a erotického vzrušení šakti. Počínaje lingamem, se jeho erotický prožitek rozlévá jako olejová skvrna, postupně dosahuje břicha, jde podél páteře a nakonec rozvibrovává každou buňku v těle. Intenzivně se zúčastňuje nejvyššího sexuálního vzrušení šakti, když prožívá hluboký orgasmus. Vnímá skrytou bytost ženy, ale nesnaží si přisvojit její tělo či pohlaví. Když je spojen se šakti, celé jeho tělo se stává pohlavním orgánem, ne pouze lingam jako při obyčejném spojení…..

 

….. z knihy „Tantra“ (André Van Lysebeth)