Zákulisí našich tantra masáží

Někdy se stává, že mi volají potenciální klienti s tím, že by chtěli přijít na masáž v určitý konkrétní den. Bohužel, stává se, že jimi žádaný den je již obsazený, navrhnout termín v jiný den nic neřeší, protože klient zkrátka v jiný den nemá možnost..

Lidé často příliš nerozumí, proč je pro nás tak těžké – jejich slovy – „vmáčknout do našeho denního režimu o jednu (třeba jen 90ti min) masáž navíc, vždyť to přeci není zas tak moc…“. A přiznám se, v pár větách po telefonu není snadné jim vysvětlit, jak vlastně pracujeme, jak to všechno u nás probíhá.

Ráda bych proto v tomto článku popsala, jak ve skutečnosti vypadá zákulisí naší tantrické masáže a kolik času kolem jedné masáže „není vidět“.

 

Již přibližně 30-40 minut před vaším příchodem se koná příprava masáže, která zahrnuje v prvé řadě pečlivé vyvětrání prostor a (zvlášť v zimních měsících) jejich následné vyhřátí, přichystání masážního lůžka, osušek a dalších drobností a pomůcek, namíchání olejů, příprava kvalitního čaje, příp. občerstvení, a další „podstatné detaily“ jako zapálení svíček, vonných tyčinek a doladění celkové atmosféry k dokonalosti.

Většinou míváme vše nachystáno 5-10 minut před časovým termínem, na který jsme s vámi domluveni. To proto, že se stává, že někteří lidé přicházejí na masáž o trochu dříve a i v tomto případě je pro nás důležité, aby příchozí klient měl pocit, že vše je pro něj připravené a očekáváme už jen jeho příchod.

 

Ať už si vyberete masáž v jakékoli délce (bez ohledu, zda jde o masáž 1,5hod nebo masáž 3hodinovou), celý tento čas je věnován vždy samotné masáži. Před masáží spolu však strávíme ještě zpravidla 30-40 minut rozhovorem, jehož záměrem je upřesněnit si postup vámi  vybrané konkrétní masáže a zodpovědět případné dotazy, příp. prokonzultovat vaše osobní téma či motiv, který vás na tantrickou masáž přivádí.  Nezřídkakdy tento čas ale slouží mimo tyto praktické věci také ke zklidnění se, uvolnění, vystoupení z každodenního shonu a pozvolnému ladění se na relaxaci.

Tento čas je pro vás zdarma v ceně masáže a má svoji důležitost, mnohdy se stává, že se času zdá být nakonec dokonce málo, mnoho lidí se přibližně po 30ti minutách teprve začíná otevírat, postupně z nich padá napětí či nervozita…

Naše zkušenost je taková, že i klienti, kteří k  nám chodí opakovaně, rádi znovu a znovu čas před masáží využijí, z rozhovorů se stává určitým způsobem přátelské setkání, sdílení, příp. otevírání nových možností, které rámec tantrické masáže nabízí; samotná masáž pak může být o to hlubší.

 

Výjimečně se stává i to, že potenciální klient toužící po masáží v den, kdy již nemáme volný termín, zkouší navrhnout, že se dobrovolně vzdá tohoto času na rozhovor, že to nějak „zkrátíme“, půjde třeba rovnou do sprchy, apod.; aby nám „to“ nezabralo tolik času. S touto variantou nesouhlasím, opravdu je lepší naplánovat si dostatek času jindy. Takový člověk přichází v napětí, v rychlosti, možná si ani naplno neuvědomuje, jak moc intimní masáž ho čeká. Plně se odevzdat a otevřít pro něj v podstatě cizí osobě bez možnosti chvíli s ní pobýt – to prakticky nejde. Občas to navrhují lidé se zkušeností různých erotických masážích, kde jsou na podobný přístup pravděpodobně zvyklí, nepřijde jim to divné.

(Pohledem tantrického terapeuta by byl ale takovýto zážitek jen povrchní. Napětí z těla, které tam nosíme nastřádané často roky, mizívá jen velmi pomalu. A bývá to právě napětí, které brání posunout prožitek za hranici toho, co už známe, či ho dokonce posunout za hranici prožívání pouze fyzického.)

Ačkoli možná některým lidem povrchnější zážitek stačí a jsou ochotni za něj platit, přiznávám, že já si hodně zakládám na tom, aby se masáž (máme-li ji nazývat tantrickou) provedená u nás měla možnost skutečně dotknout nitra člověka, aby masírovaný (dovolí-li si to) mohl pocítit prostřednictvím tantrické masáže onu osvobozující sílu uvnitř sebe. I proto vám (jak já tak moje kolegyně) rády věnujeme k ceně masáže nejen čas navíc, ale i mnoho informací o možnostech, které tantrická práce s tělem nabízí, budete-li chtít…

 

Bezprostředně po samotné masáži budete mít pár minut na to nechat v sobě zážitek doznít. Někomu stačí opravdu pár minut, někomu trvá déle, než je vůbec schopen se po prožitku posadit a napít… Netřeba si s tím lámat hlavu a tlačit na sebe, nespěcháme. Mnozí lidé pak po masáži ještě chtějí sdílet, co prožili, někdy mají dotazy k zážitku, atd. Je pro nás důležité, abyste měli možnost sdělit či zeptat se na cokoli, co vás zajímá a co chcete vědět.

Je dobré, abyste předem počítali s tím, že u nás strávíte více času minimálně o úvodní rohovor či – chcete-li – konzultaci (pakliže přicházíte řešit nějaké své osobní téma), závěrečné sdílení (budete-li chtít, můžete však i mlčet a užít si bytí sami v sobě), další čas navíc je čas věnovaný sprše před i po masáži. Sprcha samozřejmě není povinná, ale počítáme s časem na ni.

Přibližně se dá odhadnout, že v průměru u nás strávíte cca hodinu, někdy i hodinu a půl navíc k délce samotné masáže, kterou jste si vybrali.

Nás po vašem odchodu poté čeká ještě důkladný přibližně 30ti minutový úklid celého prostoru včetně koupelny, desinfekce, atd.

V praxi to tedy celé znamená, že pokud klient přichází kupříkladu na nejkratší nabízenou verzi masáže (90 minut), průměrný celkový čas pro nás masérky, věnovaný této masáži, je kolem 3,5-4 hodin (příprava, rozhovor, masáž, čas na doznění masáže, sdílení, úklid). Celkový čas pro vás je to kolem 2,5-3 hodiny (rozhovor, masáž a její doznění, případně sdílení, samozřejmě též možnost sprchy před i po masáži).

U 150ti minutové masáže je to již pro nás přibližně 4,5 -5 hod, pro vás 3,5 – 4 hod, a tak dále podle délky masáže.

 

Lidé si z naší nabídky vybírají často delší varianty masáží, což samozřejmě podporujeme, poněvadž síla prožitku a čas mu věnovaný jsou přímoúměrné. (Kratší masáže – pod 120min – jsou opravdu spíše ochutnáním toho, co se v rámci tantrické práce s tělem dá mnohonásobně rozvíjet.)

I z tohoto důvodu v našem studiu neprovádíme zpravidla více než dvě masáže denně, časově, ale i energeticky by to šlo jen těžko zvládnout, obzvlášť, chceme-li zachovat kvalitu (a to chceme).

Proto považuji za důležité, aby lidé věděli, že pokud je ani přes jejich opakovanou prosbu neobjednáme jakoby „navíc“ v den, který je již plně zarezervovaný, není to proto, že je odmítáme, natož proto, že si klientů nevážíme… Naopak, velmi rády vás přivítáme, ale chceme vám (za vaše peníze) poskytnout to, co je naše norma, o nic méně. Tedy v termínu, kdy na to vše bude dostatek času. Naším smyslem není přijímat klienty za každou cenu, masírovat mechanicky a „na sílu“, chceme ke každému člověku přistupovat svěží, masáž spolu s ním prožít a procítit. Tantrická masáž vskutku není expres služba na počkání, koneckonců, je to rituál.. Proto je dobré zvážit, zda se nevyplatí naplánovat si termín dopředu s předstihem, udělat si čas a užít si masáž jako dárek věnovaný sobě samému, beze spěchu.

Jak je výše popsáno – i my si na vás uděláme dostatek času a vše proto, abychom mohly vložit do masáže to nejlepší z nás.

 

Pokud se stane, že má jedna masérka v jeden den dvě masáže, pak většinou již při objednávání plánujeme termíny tak, aby měla před přípravou druhé masáže min 30min (ale raději více) čas sama pro sebe, kdy ani neuklízí, ani nic nechystá. Kdy má možnost se najíst, dát si procházku v blízkém parku či krátkou meditaci, zkrátka celkově se zregenerovat, zvnitřnit, a k dalšímu klientovi poté moci přistoupit opět s plnou pozorností a stoprocentně. (Jednoduše se dá říci, že by nám nebyl jak z pozice masérek, tak i z pozice případného klienta příjemný postup, kdy odcházející klient téměř „podává dveře“ nově příchozímu.)

 

Tantrická masáž podle mě není služba, která by se dala provádět jakkoli „výkonnostně“. Je to v podstatě velmi intimní a osobní přístup k člověku vyjádřený dotekem a specifickým postupem masáže, který bývá mnohdy velmi příjemný a osvobozující pro příjímajícího i dávajícího, ale mnohdy též v nějakém smyslu náročnějším léčivým procesem vyžadujícím od terapeuta vskutku vědomou pozornost a přesnost – to když se čas od času při masáži lidem uvolní či otevře nějaké těžší téma (do té doby pečlivě zamknuté v těle na tisíc západů) a je nutné pracovat i s uvolněním emocí. (Takovéto emoce se někdy mohou vyplavit i naprosto neplánovaně, spontánně při běžné tantrické masáži. Ve většině případů je to ale tehdy, kdy lidé přímo přicházejí s přáním vést masáž více terapeutickým způsobem, kde se již předem počítá s tím, že pravděpodobně budeme pracovat s různými projevy emocí.)

Tak jako u všech kontaktních profesí (pomáhajících i „naslouchajících“) – pokud nechce terapeut jednoho dne vyhořet, je potřeba věnovat dostatek času sobě samému a vlastnímu soukromému životu. Proto se i my, jako masérky, snažíme u sebe dbát nejen na kondici fyzickou, ale i na určitou duševní hygienu. I přes všudypřítomnou rychlost žití v současné společnosti samy sebe zklidňujeme a harmonizujeme různými metodami (tantrickými i netantrickými), věnujeme se meditacím, využíváme svých znalostí při práci s vlastními emocemi a vlastním nitrem.  A především pečujeme o šťastný osobní život.

Právě projekcí našeho vnitřního stavu může naše tantrická masáž (kromě umění jejího provedení) hluboce zapůsobit i na vás a zanechat ve vás (mimo jiné) byť jen záblesk toho, že není nevyhnutelné povinně se hnát tam, kam se nás všechny dnešní doba snaží dohnat….

 

Jana Schoberová