Emoční detox skrze tantrickou práci s tělem

     Emoční detox skrze tantrickou práci s tělem

 

….. je intenzivní technika práce s tělem a sexualitou, jejímž tvůrcem je Mal Weeraratne, zkušený průvodce tantrou původem ze Srí Lanky, ale dlouhodobě žijící v Londýně. Mal se během svého života naučil mnoha terapeutickým technikám z různých kultur, učil se tantře i taoismu (mmj. studoval Oshovu tantru s Margo Anand, pořádá semináře práce s tělem spolu s taoistickým mistrem Mantak Chia), dlouhodobě se věnuje práci s lidskou sexualitou, cestuje po celém světě. Je zakladatelem školy „Tantric journey“.

Technika emočního detoxu v podobě, v jaké ji Mal předává a vyučuje nyní, je výsledkem všech jeho zkušeností a více než dvacetileté praxe s klienty.

 

Jedná se o hlubokou tantrickou terapii, která pomáhá léčit a odstraňovat skryté příčiny fyzických, emocionálních i psychických potíží, prohlubuje propojení s vlastním tělem a vlastním, zcela autentickým prožíváním; podporuje stav přirozeného příjímání sebe sama, stav radosti, vitality, energie, důvěry a chuti do života.

Funguje na principu odstraňování negativních emocí uložených v těle. K tomu se používá velmi důkladná specifická hloubková masáž celého těla, která může obsahovat u mužů i masáž prostaty, varlat, lingamu, a u žen velmi léčivou masáž jóni. A samozřejmě terapie zahrnuje i práci s energií, která se postupně v těle probouzí. Masáž probíhá na vyhřívaném masážním futonu.

Při celé terapii je naprosto zásadní aktivní spolupráce klienta/klientky, pracuje se intenzivně s dechem, se zvukem a určitým způsobem také s pohybem těla.

Délka celé terapie je 5-6 hodin, během nichž vás kromě samotné masáže čeká otevřený rozhovor o tom, jak budeme postupovat, co vás čeká, co všechno se může (a nemusí) dít. Budu se také zajímat, co vás na tuto terapii přivádí, zda se s něčím léčíte nebo zda řešíte nějaké potíže v oblasti sexuality a intimity. Bude prostor pro jakékoli vaše otázky před terapií, ale i možnost konzultace či sdílení po terapii. Samozřejmostí je sprcha před i po masáži.

Pravděpodobně si spolu dáme i jednoduchou, krátkou meditaci na zklidnění mysli a zmírnění napětí či nervozity v těle. Následovat bude tantrický rituál, při kterém se energeticky propojíme, a poté již začnu s uvolňováním těla různým způsobem včetně hloubkové masáže, během níž se otevírají energetické dráhy v těle, odstraňují se bloky bránící proudění energie v těchto drahách a v energetických centrech, aktivují se posvátné taoistické body na těle, pulzní body, které umožňují energii proudit do všech orgánů a postupně je oživovat a léčit.

Poměrně velký čas je tu vyhrazen na intimní masáž (pokud si ji budete přát a pokud nám to – zvláště u žen – průběh terapie dovolí) a masáž prostaty u mužů, práci s emocemi, které se v této oblasti mohou vynořit a samozřejmě již zmiňovanou práci s energií, která je podstatou celé tantrické práce.

Tato technika není vedena prvoplánovitě za účelem slasti ani pasivní relaxace, jak to často lidé od tantrické masáže očekávají. Dokonce zde můžete pocítit bolest či negativní emoce (což je velmi vítané), nikdy se však nejde za hranici snesitelnosti. Toto je velmi důležité – dovolit si cítit a prožít cokoli – veškeré emoce, napětí a bolest se pomocí dechu a zvuku postupně uvolňují ven z těla. Mohou se nacházet kdekoli v těle. Technika masáže umožňuje vyhledat místa na těle, kde máme uloženy své vytěsněné emoce, příp. traumata v podobě bolesti či zatuhlých a napjatých míst.

Není to žádné analyzování, „hrabání“ se v problému ani rozumové hledání jeho příčin, nelibujeme si zde v lítostivých vzpomínkách. Je to poměrně rychlé uvědomění si emoce či bolesti a její následné uvolňění ven z těla a z buňěk. A ano, pakliže odejdou bolesti či negativní emoce z těla, objevuje se namísto nich potěšení i slast, velká úleva. Zcela jiné prožívání sebe sama, často i jiný pocit v těle, mizí mnohdy všudypřítomné napětí, které si často ani neuvědomujeme, jsme na něj zvyklí.

Namísto stažení a bolesti přichází energie. Krok po kroku se rozšiřuje energetický potenciál, vnímavost člověka, schopnost prožívat a cítit sexuální energii v celém těle, nikoli jen v pohlaví tak, jak to většina lidí zná. Postupně se otevírá kapacita pro celotělový energetický orgasmus, jenž není pouze chvilkovou rozkoší a krátkodobým uvolněním napětí, ale stavem, který mění, transformuje a uzdravuje všechny úrovně člověka, stavem, který dovoluje odložit všechny masky, přestat hrát hry a být tím, kým opravdu jsme…

Tato specifická tantrická masáž je velmi terapeutická, vhodná jak pro ty, kterým tantra dává smysl a chtějí dál objevovat nové vjemy v těle, nové stavy a potenciál, pracovat na sobě hlouběji tantrickou cestou; tak pro ty, kteří řeší nějaké potíže (fyzické i psychické) v souvislosti se sexualitou, intimitou, nebo třeba „obyčejné“ pocity napětí, nervozity, nespokojenosti, nenaplněnosti, apod.

Po terapii je více než vhodné dát si alespoň jeden den (lépe dva i tři dny) klidnější režim bez větších nároků na výkon a stres, protože pár dnů poté může terapie doznívat, mohou se měnit nálady i stavy v těle, mohou se objevovat nové pocity a nové vnímání. Někdy lidé popisují, že jim jakoby nešlo fungovat podle starých zautomatizovaných vzorců.

 

Délka terapie: 5-6hodin………… 8 200,- Kč   

 

Objednat se

 

Více o Emočním detoxu také na těchto stránkách: http://emotionaldetox.eu, www.tantricjourney.com

 

Více o emočním detoxu ještě v českém jazyce níže:

 

Existují dva typy toxinů – fyzikální a emocionální.

Fyzikální toxiny se v našem těle ukládají z toho, co jíme, pijeme, dýcháme či jinak dostáváme do těla.

Emocionální toxiny jsou způsobeny stresovými situacemi či traumaty a z nich plynoucími negativními emocemi, které od dětství během celého života prožíváme a nejsme schopni se jich přirozeně zbavit. (Traumatem se nerozumí pouze úrazy, ohrožení života svého či blízkých, znásilnění či podobné extrémní zkušenosti, které si lidé většinou pamatují. Trauma je jakýkoli stresující zážitek, se kterým se člověk v danou chvíli nedokáže adekvátně vyrovnat, tj. regaovat na něj takovým způsobem, aby energie vzniklá stresem byla vybita a nervová soustava se opět vrátila do klidového stavu.)  Bohužel téměř všichni jsme od dětství vedeni k tomu, abychom traumata a negativní emoce vytěsnili, nejsme učeni a podporováni v tom, jakým způsobem se dají přirozeně a neškodně uvolnit, vybít, vykřičet, vyplakat…

Existuje mnoho terapií a postupů, které pomáhají vyrovnat se s traumatem na úrovni mysli (např. pozitivní myšlení, psychoterapie, rozhodnutí odpustit, v některých případech i síla vůle a lidského rozhodnutí překonat odpor či strach), bohužel ale na úrovni emocí zůstává původní trauma stále v těle. Působí stažení, bolest či postupně dokonce nemoc, a nepozorováno brzdí naši kreativitu, autentičnost i citlivost.

Traumata často prožíváme opakovaně, jakoby fungovala na principu určitého vnitřního programu, jemuž se v konkrétních životních situacích (zdánlivě) nelze vyhnout.

Oba druhy toxinů (fyzikální i emocionální) způsobují kyselé prostředí v našem těle, které je nejen živnou půdou pro mnohé bakterie, viry a další mnohem závažnější onemocnění, ale také dloouhodobě způsobují únavu, ztrátu energie a síly, trvalý stres, deprese, vyhoření, apod.

Většina lidí má poměrně vysokou úroveň toxinů v těle, emočních i fyzikálních.. V podstatě oba typy toxinů se na sebe navazují – téměř všichni jsme už od dětství vystavování mnoha traumatům, tlakům, požadavkům na to, jací bychom měli být, aby nás druzí přijímali.

Ze zkušenosti vím, že mnoho lidí pod maskou problémů všedních dnů nese zakořeněný pocit nedostatku lásky a přijetí.. Myslím, že je to základní trauma, které nám neumožňuje jen tak se uvolnit, žít a plynout, prožívat přirozenost bytí, což je radost, hravost a blaženost. Téměř všichni máme v sobě neustálou snahu něco dokázat sobě i druhým. Aby si nás druzí cenili, abychom si sami sebe cenili, abychom cítili, že jsme hodni lásky. Že je to iluze již možná mnoho lidí pochopilo rozumem, přesto a navzdory tomu však v reálném životě stále žijí tento scénář.

Na základě nejen těchto, ale i mnoha jiných negativních emocí, které se ne vždy daří potlačit (často se čas od času prostě proderou na povrch), se snažíme alespoň nějak si život zpříjemnit. Každý po svém. Někdo kouří, někdo se přejídá, někdo pije, někdo střídá partnery nebo je závislý na sexu (zoufalé hledání lásky a potvrzení, které nepřichází); v důsledku mnohých těchto návyků si jen dostáváme do těla další toxiny.

Mnohdy je i nadváha či obezita důsledkem toxinů v těle – tělo se snaží pomoci si jak se dá, proto zadržuje vodu v buňkách a ukládá tuk, aby míru toxinů alespoň trochu rozředilo.

Skutečnost ukazuje, že snaha odstranit fyzikální toxiny není příliš účinná, nebo ne na dlouho. Negativní emoce uložené v těle mají velikou sílu. Proto je i tak moc těžké zbavit se na trvalo nějaké závislosti. Sklon k závislostem na čemkoli je důsledek emočních traumat, která sice mohou být vytěsněná z mysli, v těle jsou ale někde uložená vždy. A vždy se přihlásí o slovo. Tělo nám je často dá pocítit také fyzickou bolestí. A opět většina z nás ví, že řešení pouze fyzické bolesti a fyzického problému nebývá na dlouho. Zcela zásadní je odstranit právě negativní emoce z těla, mohou být různého charakteru – strach, stud, nedůvěra, vztek, lítost, křivda, šok…, cokoli.

Mnohdy tato intoxikace těla přejde až k vážnějším potížím a onemocněním, a následují různé operace a chirurgické zásahy, které přeruší energetické dráhy (meridiány) v těle, energie zde stagnuje, často bývá v tomto místě nebo v jizvě po operaci uloženo trauma, bolest. Proto bývají někdy jizvy a jejich okolí necitlivé nebo zcela jinak citlivé, než ostatní části těla.

Někdy se také stává, že se naše mysl snaží tak moc tyto negativní emoce a jejich prožívání potlačit, že se vytvoří jakási bariéra, obrana, kdy člověk sice necítí příliš mnoho nepříjemných pocitů, necítí však ani ty příjemné. Život se stává prázdným, takový člověk jakoby nemohl nalézt naplnění, přes jeho bariéry se nemůže dostat nic. Takoví lidé mívají velmi málo citlivé tělo, občas se s tím setkávám při masážích. Je vskutku veliký rozdíl v tom, jak moc jsou lidé rozdílní ve vnímání doteku. Bývá to naprosto přímo úměrné schopnosti cítit, uvědomovat si a taky projevovat emoce, pocity a city. Přijímat i dávat.

Technika emočního detoxu je výborná cesta, jak postupně prorazit tyto bariéry, jak odstranit pod nimi ukrytá zranění a jak znovuobjevit barevnost života.

Dá se říci, že v buňkách našeho těla je uloženo vše, co jsme prožili. Ačkoli buňky stále umírají a stále se tvoří nové, vždy si předávají původní informaci. Lze to vysvětlit na mnoha chronických onemocněních, např. lupénka. Přestože se kožní buňky obnovují, nové nejsou zdravější. Mají stejnou informaci, jako ty, které právě odumřely. Proces se opakuje. Mnoho z nás ví, že lupénka je především typicky emoční záležitost.

Emoční detox jako práce s tělem pomáhá přeprogramovat buňky v těle, i takto by se to dalo říci. Uvolněním dlouhodobě vytěsněných traumat a emocí se může měnit mnoho na fyzické úrovni, ale i na úrovni pocitové, mentální, psychické.

U různých terapií je mnohdy těžké zbavit se emocionální zátěže, téměř vždy je to naše mysl, která nám brání jít do traumatu, zvlášť, když často ani nevíme, že máme někde trauma. Víme jen, že nám v nějaké oblasti není úplně dobře.

Naše mysl zná mnoho rafinovaných způsobů, jak si najít alibi pro to, že něco nejde. Emoční detox je velmi přímočará technika, jak neztrácet čas a obejít právě hry naší mysli, dostat se z mysli do těla a do podstaty.

Zásadní u této terapie je neustále hluboce dýchat, abychom nedali prostor myšlenkám, a vyjadřovat zvukem vše, co cítíme.

Během života se všem z nás stalo mnoho situací, ve kterých jsme se nemohli vyjádřit, projevit, ukázat pravdu o tom, jak nám je. Tolikrát jsme zadrželi pláč, tolikrát jsme se ovládli před projevem vzteku, mnohdy jsme si ani nedovolili od srdce se zasmát. Právě tohle jsou emoce, které u terapie lidé nejčastěji prožívají, tady si to mohou dovolit, je to vítané. Úleva je obrovská, někdy to bývá spojeno i s naprosto přesnými vzpomínkami, na které jsme dávno zapomněli. Někdy je to ale „jen“ pocit momentální bolesti, která postupně odchází, a po ní nastoupuje úleva a klid. Vše je možnost, každý člověk prožívá terapii jinak.

Emoce, příp. bolest (bolesti jsou manifestované emoce) se uvolňuje během masáže celého těla, někdo jí má více, někdo méně. Pomalost a přitom intenzita masáže zajišťuje, že nemineme téměř nic.. Hloubkovou masáž v určitých fázích střídá velmi jemná energetická masáž umožňující vnímat zvyšující se energetický stav v těle a mnohdy i mnoho potěšení.

U mužů bývá velké množství strachů uložených v oblasti prostaty, proto masáži prostaty je věnováno poměrně hodně času, abychom dovolili tělu a vnímání jít hlouběji, než u běžných kratších masáží prostaty. Poměrně hodně stažení bývá i v oblasti varlat, zde se během života shromažďují emoční zranění týkající se mužské síly a mužnosti, jakékoli ponížení, násilí, fyzické trestání v dětství. Muži v této oblasti postupně vnímají velikou úlevu.

Masáž lingamu bývá většinou jednou ze zaručeně příjemných částí celé terapie u mužů, jelikož lingam je nejméně receptivní část těla, je v něm nejméně bloků. A to i tehdy, pokud muži trpí např. poruchami erekce, předčasnou ejakulací, ztrátou zájmu o sex, apod., příčiny bývají uloženy jinde v těle. U těchto potíží často pomáhá masáž prostaty, hlubší masáž třísel, perinea. Lingam bývá ve většině případů zdrojem potěšení, do něhož je možné naučit se zahrnout celé tělo.

U terapie emočního detoxu se využívá uvolněné, oživené tělo celou předchozí masáží k tomu, abychom rozproudili energii ze sexuálního centra do celého těla. Nabízí se i možnost prožít rozšířený tantrický orgasmus v těle, které je tomu otevřené (bývá popisován jako stav naprostého blaha nejen na tělesné úrovni). Tento postup umožňuje mužům, jak mít mnoho slasti, pocitu štěstí a energie v těle, aniž by toužili po ejakulaci a tím zbytečné ztrátě této energie. Tato zůstává uchována a může sloužit nejen k dalšímu léčení toho, co se započalo, ale i k pocitu síly, radosti, rozšířeného vědomí a extáze.

/Smyslem nejen Emočního detoxu, ale vlastně jakékoli tantrické práce s tělem u muže, je naučit muže mít kontrolu nad vlastním vzrušením. Každý muž má potenciál prožívat mnohonásobné orgasmy v těle, aniž by přicházel prostřednictvím ejakulace jak o energii, tak o touhu a chuť v extázi pokračovat./

U žen naopak v jóni bývá mnoho stažení, bloků, někdy i bolesti, smutku, emočních zranění. Ženské pohlaví je receptivní, nasává do sebe během života mnoho i z kolektivního vědomí žen, často bez ohledu na to, jestli konkrétní žena sama prožila nějaké větší trauma. U emočního detoxu trvá masáž jóni poměrně dlouho, je velmi pomalá, pracuje s ženskou podstatou – a to je odevzdat se, k tomu je potřeba vytvořit si důvěru, netlačit, počkat, až to přijde samo. Je to často to, co nám ženám v životě chybí, mnoho žen se naučilo mužským způsobům sexuálního prožívání, kde není příliš mnoho času zcela se otevřít až do své opravdové jinové (ženské) hloubky.

Někdy bývá emoční uvolnění u masáže jóni spojené s tzv.ženskou ejakulací, což je zajímavý fenomén, o kterém se mnoho neví. Tak jako při pláči uvolňujeme slzy, které nám uleví od bolesti, stejně tak jóni uvolňuje tekutinu (Amritu), která obsahuje mnoho emocí, které se takto s námi loučí. Některé ženy ženskou ejakulaci znají a prožívají ji ve svém sexuálním životě, často však málo vědí o jejím hlubším smyslu.

Bývá potřeba velké důvěry, času a možnosti uvolnění a otevření se, aby žena sama sobě dovolila ejakulovat.

Je to paradox – u mužů je ejakulace spojena se ztrátou energie a jejím následným poklesem často i na fyzické úrovni, u žen je to zcela obráceně. Pro ženu je ejakulace velmi léčivá, poněvadž se díky ní ženy zbavují nikoli energie, ale negativních emocí. Pro muže je léčivé naopak neejakulovat, ponechat si energii a přenést ji do těla, kde se stává zdrojem vnitřní síly a živosti.

O fenoménu ženské ejakulace, o emočním detoxu a mnoha převratných „objevech“ na poli lidské sexuality si můžete přečíst v knize „Emotional detox“, jejímž autorem je právě Mal Weeraratne. Bohužel zatím je dostupná pouze v angličtině, ale na překladu do češtiny se již pracuje.

Sama jsem si prošla vlastním procesem díky technice emočního detoxu. Zároveň mi jak samotný výcvik této práce se tělem, tak Mal jako jeho učitel, dal mnoho odpovědí na otázky týkající se některých témat z mé praxe, na něž mi zatím nikdo (ani žádná kniha) nedokázal odpovědět.

Emoční detox jako způsob tantrické práce s tělem je z mého úhlu pohledu prototypem Tantra masáže, předpokládáme-li, že slovo „Tantra“ v tomto spojení znamená opravdu tantrický zážitek. Ačkoli probíhá jinak než běžné tantrické masáže tak, jak je lidé u nás znají, a jak je také u nás učí na většině tantrických škol.

Tantra masáž tak, jak se běžně provádí, může být velmi příjemný zážitek, většinou velmi ceněné „restartování se“, přepnutí na jiný level alespoň na přechodný čas, a u některých lidí i silný energetický prožitek. Co do energetického zážitku je to však spíše výjimkou, poněvadž právě množství bloků v těle brání proudění energie. Bohužel u časově často velmi omezených masáží není prostor na to pracovat hlouběji s odstraňováním těchto bloků; a samozřejmě – ne všichni také chtějí hlouběji jít..

Ovšem postup terapie emočního detoxu, pokud klient/klienta opravdu spolupracuje, velmi výrazně přenáší do přítomnosti, do těla, do naprosto autentického prožitku bez možnosti o čemkoli přemýšlet (tantrický prožitek = totální přítomné prožívání toho, co zrovna je, bez hodnocení a zábran), bez kontroly mysli, bez zbytečných představ, fantazií a tužeb vycházejících z hlavy, blokujících cosi zcela přirozeně moudrého a vědomého v nás.

Vše, co se u terapie děje, přichází z nitra.

Postupným odlupováním slupek a vrstev našich nefunkčních programů a bariér se dostáváme až ke zdroji energie v nás. Ten nelze být poznán pomocí mysli – ani inteligencí, logikou, analýzou, ani jakoukoli sebevíce vzrušující představou či touhou a jejím dočasným uspokojením. Ten ve své opravdovosti lze být pouze prožíván. Celou bytostí absolutně se nacházející v něm. Dá se říci, že nesdělitelně a nepřenosně :).

A přesto (nebo právě proto), že nemá nic společného s myšlením, na nějaké zcela jiné úrovni v něm nalezneme odpověď na vše. A to je tantra..

 

V čem může emoční detox pomoci mužům?

 • potíže s erekcí, předčasnou ejakulací, prožíváním orgasmu
 • kontrola ejakulace
 • nízká sexuální touha
 • strach z intimity
 • strach z fyzického kontaktu se ženou
 • „neschopnost“ cítit, dávat nebo přijímat lásku
 • pocity nedostatečnosti sebe sama
 • neschopnost důvěřovat ve vztazích
 • nedostatak úcty k vlastní sexualitě, promiskuita, závislost na sexu/pornu
 • neplodnost
 • nedostatek motivace, energie, inspirace
 • stres, nervozita, úzkost, stud a jiné.

 

V čem může emoční detox pomoci ženám?

 • bolestivá menstruace
 • problémy s plodností
 • neschopnost dosáhnout vyvrcholení
 • nezájem, bolest či necitlivost při pohlavním styku
 • nedostatek sebedůvěry
 • potíže v menopauze
 • sexuální dysfunkce
 • potíže s důvěrou ve vztazích
 • může pomoci odstranit následky sexuálních traumat či zneužití
 • deprese, uzavřenost, stud a mnoho jiného

 

Závěrem:

Spirituální růst jako přirozený produkt tantrické práce:

Jak jsem již zmínila, tantrická práce s tělem postupně pomáhá objevit obrovský energetický potencíál uvnitř vlastního těla. Otevírá možnost být (a žít) na jiné vibrační hladině, tím pádem i prožívat partnerský vztah a milostné spojení na úplně jiné úrovni.

Pokud je tělo otevřené, pokud může sexuální energie stoupat do vyšších center a nebrání jí v tom žádné bloky, sexuální akt přestává být apriori fyzickým zážitkem, ale stává se zážitkem duchovním.

Jana Schoberová