Emoční detox - články

Konzultace

Při konzultacích vám mohu pomoci zorientovat se v emocích a jejich projevech, poskytnout zpětnou vazbu s ohledem na téma, které řešíte, případně – jak to okolnosti umožní – i částečnou terapeutickou práci s emocemi, s podvědomými vzorci. Využiji všech svých