Konzultace

Při konzultacích vám mohu pomoci zorientovat se v emocích a jejich projevech, poskytnout zpětnou vazbu s ohledem na téma, které řešíte, případně – jak to okolnosti umožní – i částečnou terapeutickou práci s emocemi, s podvědomými vzorci. Využiji všech svých znalostí a zkušeností tak, aby vám to bylo co nejvíce ku prospěchu.

Přestože u konzultace na dálku (skype) nebudeme pracovat s tělem, pokud cítíte, že je právě vhled a rozbor vaší situace velmi klíčový k dalšímu nasměrování, kontaktujte mě, prosím, domluvíme se. Za hezkého a teplého počasí je možno sejít se i venku (v parku, v přírodě).

Témata, kterým se věnuji, je především tělo a naše propojenost s ním, sexualita, partnerská intimita, s tím související přijetí a sebepřijetí, rozvíjení a prohlubování osobního prožívání nebo prožívání v páru, emoce, energetická kapacita našeho těla a její navyšování. Komplexní práce na sobě samém – z hlediska fyzického, mentálního i duchovního, rovnováha v životě, schopnost být sám (sebou i se sebou), otevírání se druhým lidem, sebeláska, vnitřní dítě, uvědomění a cítění hranic (vlastních i druhých lidí) a jejich (ne)překračování, komunikace a pravdivost (k sobě i druhým).

Jana Schoberová

Více o mně