konzultace

Konzultace

 

Při konzultacích vám mohu pomoci zorientovat se v emocích a jejich souvislostech s konkrétními myšlenkami, které je spouští, poskytnout zpětnou vazbu s ohledem na téma, které řešíte, případně – jak to okolnosti umožní – i částečnou (případně i poměrně